Reklamfilm

Reklamfilmens historia har sin början på den vita duken. Redan under 1910-talet inleddes filmvisningarna med några minuter långa filmsnuttar innan den egentliga resefilmen eller upplysningsfilmen visades. Reklamsnuttarna inledde visningarna i biograferna ända till televisionens genombrott på 1950-talet.

Till följd av flera anledningar producerades det färre kortfilmer under kriget, men från och med 1950-talet var produktionstakten för reklamfilmer väldigt hög. Finska samhället levde under uppsving på 50-talet med ökad export och mångsidig industri. Handeln upplivades och nya produkter introducerades till marknaden vilket i sin tur gav upphov till reklamfilmer.

I takt med mer fritid föddes populärkulturen, vilket ökade på mängden produkter på marknaden. Som ett exempel ökade biografbesöken i jämn takt under 1950-talet och enligt statistiken besökte publiken biograferna så mycket som 33,6 miljoner gånger året 1955. Samtidigt genomgick reklamfilmerna en stor förändring i och med introduktionen av färgteknik.

Under 1940- och 50-talen var biografbesök en populär och billig fritidssyssla, som dock snart fick en konkurrent av televisionen, vilket minskade biobesöken snabbt under 60-talet.

Varför tror du reklamfilmens produktion minskade under krigsåren?

Hur påverkade krigsårens nödår och det nya uppsvinget marknaden under 1950-talet?

Varför började en ”reklamfilmsboom” under 1950-talet?

Ytterligare material om filmproduktionen under krigsåren och 1950-talet hittar du i sektionen om den finländska filmens historia.