Reklam på den vita duken

Reklamfilm har funnits i Finland i över hundra år. Resefilmer producerades redan under filmens första år och småningom, i och med konsumtionskulturen, började man producera reklamfilm som visades på den vita duken innan egentliga filmvisningen började.

Restaurangpublik genom kameraögat (Ravintolayleisöä kameran silmän lävitse, 1930) 5′30″. Ab Mainos Oy. Planering: Ragnar Hartwall, Teuvo Tulio, Valentin Vaala. Skådespelare: Hanna Taini, Josef Liebkind, Teuvo Tulio

Redan i ett tidigt skede producerades så kallade industrifilmer, resefilmer och korta, upplysande filmer vars huvudsyfte var att sälja produkter. I Finland blev reklamfilm en enskild filmgenre i och med skattelättnader som togs i bruk 1933, vars syfte var att stöda inhemsk kortfilmsproduktion (ca. 7–8 minuter långa filmer). Lättnaden gällde vetenskaps-, läro- och konstfilmer samt filmer som skildrade näringslivet i Finland.

Reklamfilm om karamellen Alku var en av reklamsnuttarna som visades innan själva filmvisningen började. Finlandia Kuva Oy (1954) 1′17″
  • Hurdan tidsbild skildrar reklamfilmen?
  • Vilken stil har reklamen?
  • Känner du igen de inhemska produkterna som syns i Restaurangpublik genom kameraögat?
  • Vilken inhemsk filmskapare är ”Finlands Valentino” som syns i reklamen?

Vilken typ av reklam ser man på bio i dag?

Motreklamsuppgift:

Ta reda på vad som menas med en motreklam. Planera och genomför en egen motreklam i små grupper.

Tips till lärare: Eettisen kaupan puolesta ry: läromedel för en workshop om att skapa motreklam.