Reklamfilm under 1950-talet

Reklamfilmer kan spegla den egna tidsperiodens inställningar och kulturer samt de samhälleliga och sociala vändningarna. Således kan en gammal reklam se väldigt fascinerande ut från dagens synvinkel. Reklamer skildrar vardagen och populärkulturen med dess varierade bilder, produkter och teman.

Den inhemska reklamfilmen utvecklades från början av 1950-talet och influerades i ett tidigt skede av internationella verk. Amerikanska reklamer strävade efter de senaste modet, rationaliserade beslut och effektivering av hushållsarbete, vilket i sin tur reflekterade den amerikanska ideologin om frihet, lätthet och modernt samhälle.

Hartwall-filmi

Under 1950-talets Finland pågick en diskussion om reklam och vare sig innehållet skulle vara underhållande eller enbart informativt. Åskådarna blev bekanta med en vitklädd expert som vetenskapligt bevisade produkternas effektivitet och förklarade varför produkten som såldes var bättre än någon av de konkurrerande produkterna på marknaden. I dessa upplysande reklamfilmer fick vi åskådaren veta hur hälsosamt glass egentligen är eller hur moderna tvättmedel fungerar bättre än lut.

Den magnifika produkten ifråga kunde också promotas av kända film- och tvstjärnor som skådespelaren Tauno Palo, schlagerstjärnan Laila Kinnunen och vinnaren av Miss Universum Armi Kuusela.

Beroende på syftet och stämningen i reklamen kunde produkten presenteras med informerande, tekniska termer eller alternativt med sång och dans i underhållande ton. Kipparikvartetti var en känd kvartett som ofta syntes i finländska reklamfilmer. I slutet av 1950-talet började produktionen av korta melodier (jingles) som beskrev produkten i reklamen.

Filmberättandets tekniker användes ofta i reklamfilm. Exempelvis tvättmedelsreklamer riktades till husmödrar och innehöll identifieringsobjekt som presenterades i form av drama. Reklamen följde klassiska berättandet och ledsagade åskådaren från en svår situation till ett lyckligt slut. Ett inhemskt särdrag var rillumarei-kulturen, som överfördes även till reklamer.

Kvinnor som konsumenter låg i fokus i 1950-talets reklamer. Husmödrar upplystes i försäljningssyfte både i tvättmedelsreklamer och i hushållsfilmer (1954–65). Självklart låg kvinnor i fokus även då det var frågan om skönhetsprodukter, och dessa reklamer innehöll en hel del glamour. Reklam om skönhetstvålar betonade t.ex. eftersträvan efter familj och äktenskap. Vad man inte såg i tidens reklamer var kvinnornas ökade utbildningsmöjligheter eller kvinnornas position i arbetslivet. Kvinnan hade alltså en central roll i reklam, dock enligt männens villkor.

Under 1950-talet fanns det också överflöd av tobaks- och alkoholreklamer, som i dagens Finland är strikt förbjudna.