Representation av kön

Ta en titt på följande klipp efter att du bekantat dig med texterna om reklamfilm.

Kvinnan som konsument

  • Vilken typ av kvinnobild förmedlas via följande reklam från 1950-talet? Hur förhåller man sig till kvinnan i dessa reklamer?
  • Vilken ton har reklamerna? Vad är mannens position i reklamerna som riktar sig till kvinnor?
  • Hur definierar reklamer kön? Vem bestämmer och ur vilket perspektiv?
  • Hur har reklam förändrats från 1950-talet till 2010-talet, eller har de ändrat alls?
  • Vilka förändringar ser du i dessa klipp?
  • Har inställningen mot kvinnor förändrats under dessa årtionden, om så hur?
1. Filmstjärnan Belinda Lee besöker Helsingfors och marknadsför tvålen Lux (1956) 2′.
2. Armin päivät (1955) 2’40”.
3. Dura gloss  (1953) 2’10”.
4. Hushållsfilm för husmödrar (1954/55), 3’05”.
Tapio Rautavaara sjunger.
5. Hushållsfilm för husmödrar (1954/55), 2’21”.
Tvättmedelsreklam från 1950-talet.
6. Reklam om Tokalo (1948), 2’14”.