Gruppuppgifter efter filmen

Fundera på följande frågor i små grupper

 • Vad är en dokumentär? Hur definierar du en dokumentärfilm?
 • Hur skiljer sig en dokumentär från en fiktiv film?
 • Hur skiljer sig en dokumentär från ett nyhetsreportage, ett aktualitetsprogram, en dokudrama? Eller från reality-tv, revyer, dolda kameror eller hemvideor?

Känner du till de olika typerna av dokumentär?

 • Har du sett någon av följande genrer: Historisk dokumentär, naturdokumentär, etnografisk dokumentär, politisk dokumentär, propagandadokumentär, mokumentär?
 • Ge exempel av de du sett.

Ni kan fundera vidare på de upplevelser ni haft med dokumentärer med hjälp av dessa frågor

Dokumentärernas medel:

 • Vilka filmiska medel använder filmen?
 • Vad berättade filmen om? Var temat för dokumentären tydlig? Hade dokumentären en berättare? Vems synvinkel presenterade dokumentären? Vems perspektiv hade filmen inspelats från? Vems röst hörde du i filmen? Hade filmen en berättarröst och hade berättaren också ett ansikte? Med vilka medel förmedlar man filmens budskap? Innehöll dokumentären musik, illustrationer eller liknande?

Vad är sanningen?

 • Vilka etiska frågor eller problem kan kopplas ihop med skapandet av en dokumentär? Förändrade filmen din uppfattning om ämnet?
 • Varför tror du filmen skapades? Vilka val har filmens skapare gjort då de producerade dokumentären?

Kunde dokumentären ha skapats med en annan synvinkel eller någon annans perspektiv?

 • Hur skulle det ha påverkat filmens innehåll? Är dokumentären pålitlig? Varför? Varför inte?
 • Tror du att dokumentären är sann? Varför är den trovärdig/inte trovärdig?
 • Vilken typ av sanning berättar filmen? Vad lämnas utanför?