Filmfostran till skolornas vardag

Skolornas filmfostran är den centrala startpunkten hos KAVIs Filmstig. Film har sina egna etablerade berättartekniker, som kombinerar hela spektrumet hos levande bild. På Filmstigen går vi igenom filmuttryckets grunder, bekantar oss med det audiovisuella berättandets möjligheter och åskådliggör filmberättandet med hjälp av konkreta avgiftsfria filmklipp. Stigen förgrenar sig åt två håll: lågstadier och nybörjare har en rutt, den nedre stigen, medan högstadier och läroanstalter på andra stadiet har sin egen: den övre stigen. Sektioner filmkultur och -berättelse stöder stigens innehåll, och på sidostigen finns ytterligare uppgifter som kan användas i skolarbetet.

Den nedre stigen

På den nedre stigen hittar man t.ex. Träskalle och Stumpen, men det finns även urval från nyare inhemska filmer. Från exemplarna kan man hitta lätta och enkla uppgifter, som eleverna kan lösa på egen hand. Filmberättelse kan också tolkas på många olika sätt, så det finns inte alltid en enda ”rätta” svar.
Bekanta dig med den nedre stigen >>

Den övre stigen


På den övre stigen, som är riktad till högstadier och gymnasier, finns det filmexemplar från den finska filmens studioperioden, från 1930-talet till 1950-talet. Den här perioden kallas ofta den finska filmens guldåldern. Till filmen Mysteriet Rygsäck finns det också en bredare och mer krävande uppgiftspaket.
Bekanta dig med den övre stigen >>

På Filmstigen bekantar vi oss med det audiovisuella berättandets möjligheter, och hur filmen förmedlar känslor och upplevelser till åskådaren. Med hjälp av uppgifterna kan man analysera den gemensamma tittarupplevelsen från olika perspektiv.

KAVI:s webbtjänst Filmstig har utvecklats för att fungera som stöd för skolornas filmfostran, och webbplatsen ger skolorna möjlighet att avgiftsfritt använda filmklipp i den egna undervisningen. Filmstigen kan användas som utbildningsmetod i konst-, kultur- och mediefostran. Filmstigen belönades av bildkonstlärarna redan vid lanseringen i 2013.

Nationella audiovisuella institutet
www.kavi.fi