Filmkultur

Film är mycket mer än en berättelse som projiceras på vita duken. Film bär med sig en mängd av företeelser – konstformens historia, stjärnsystemet, produktionsmaskineriet, synsätt och attityder som förändras med tiden och ett mångfald av genrer. Här på Filmstigens sektion om Filmkultur fördjupar vi oss i filmindustrins historia genom finländska exempel, och alla de otaliga sätt som film har flätats ihop med vår kultur.

Sektionen Film och värderingar diskuterar vilka slags värden och attityder varje film för med sig, hur de framkommer i filmerna och vad det säger om tiden då filmen producerades.

Film och andra konstformer påminner oss om filmens nära relation till bl.a. litteratur, teater och serier. Särskild vikt lägger vi på kostym och musik och deras roll i filmberättande.

Många filmer presenterar åskådarna för främmande länder och och folk från olika kulturer. I sektionen Folk och länder frågar vi på vilka sätt filmer formar våra uppfattningar om olika länder och deras folk. Är vissa folkgrupper eller folkslag kopplade ihop med speciellt mycket lovord eller förträngande attityder?

Teuvo Puros filmatisering av Minna Canths pjäs Sylvi färdigställdes 1913 och är den första finländska filmen som har bevarats – dock endast delvis.

Kännedom om filmens historia hjälper en att förstå filmens essens och bjuder på nya dimensioner till filmupplevelsen. Sektionen Introduktion till den finländska filmens historia presenterar en koncis version av Finlands över hundraåriga filmhistoria. Till filmens historia tillhör också ett informationspaket om Hollywoods studiosystem (1920-1960) och dess största filmbolag, de sanna drömfabrikerna, samt Finlands egna studiojättar Suomi-Filmi, Suomen Filmiteollisuus och Fennada-Film.

För att kategorisera och känna igen filmer använder man sig av ett mångfald av genrer. Förutom komedi och drama är bland annat musikaler och västernfilm också sina egna genrer. I varje stilart finner man igenkännbara drag, som karaktärer, kostymer och musik. Skillnaderna mellan genrer är, trots allt, flödande, och i flera fall kan man hitta drag ur flera genrer i en enda film. Tidvis kan filmskaparna leka med förväntningarna som paras ihop med diverse genrer och deras väletablerade berättarformer. I sektionen om Genrer bekantar vi oss närmare med sex olika stilarter: västernfilm, komedi, melodrama, musikaler, science-fictionfilm och en stilart som är utmärkande för finländsk äldre filmkultur: filmer om timmermän (tukkilaiselokuva). Vi bekantar oss också med Finländsk filmkomedi och dess breda, men diffusa, historia från tidiga farser till Uuno Turhapuro (Numbskull Emptybrook) och televisionens favoriter.

Filmstjärnorna är kanske filmkulturens mest praktfulla motiv. Men hur blir en skådespelare en filmstjärna och varför är inte alla skådespelare stjärnor? Detta funderar vi på i sektionen om Filmstjärnor.

Film är också något som konsumeras och en omfattande internationell industri värd miljoner. Filmer marknadsförs till publiken på varierande sätt och innehåller även marknadsföring i sig själv då produkter visas upp på den vita duken. Dessa saker bekantar vi oss med i sektionen Film och marknadsföring.