Film och andra konstformer

Film har genom sin historia tagit inspiration, idéer och exempel av andra konstformer. Litteratur, teater och serieböcker har erbjudit ett outtömligt förråd av personer och berättelser att användas i filmatiseringar. Har du sett någon film som baserar sig på en bok? Vilka saker har förändrats när du tänker på karaktärerna, berättelsen eller situationerna? Tycker du förändringarna är lyckade? På vilket sätt skiljer sig läs- och tittarupplevelsen?

I de flesta filmer används musik. Hur påverkar olika typer av musik tittarupplevelsen? Vilken roll spelar musiken i förståelsen av karaktärerna och situationerna som personerna befinner sig i? Och vilken påverkan har det om musiken eller dess skapare är någon du känner från förut?

Ta en titt på följande:
Musik
Musikuppgift Sången från gränden

Filmens övergripande utseende får en inverkan av ett flertal andra typer av visuell kultur, som arkitektur och mode. Inspiration kan man också finna i bildkonst, serier och reklam. Exempelvis iscensättning och kostym styr på ett avgörande sätt de uppfattningar man får av filmen och dess karaktärer. Vad säger karaktärens utseende om personen? Vilka slag av attityder framkommer?

Med visuella intryck kan man även skapa inslag av fantasi i filmen. På vilka sätt tycker du man kan skapa fantasifyllda element i en film?