Film och marknadsföring

Film är konst, men även underhållning och industri. För att producera en film behövs pengar, vilket gör marknadsföringen och finansieringen av filmer en central del av filmskapandet och filmkulturen. HÄR kan du läsa mer om filmbolag, filmstudion och producenter.

Filmer som kan karakteriseras som mainstream kan även ses som säljbara produkter. Till den kommersiella filmkulturen hör bland annat skapandet av produktfamiljer kring en film och filmens mångmedialitet.

Fundera på filmer och deras kommersiella sida. Är inriktning på vinst och kommersialitet i strid med de konstnärliga aspekterna av filmskapandet?

Kanske en av de mest märkbara aktörerna för att skapa ett varumärke är Disney, vars figurer och karaktärer är en del av många barns liv och lekar. Produkter kring filmerna tillverkas givetvis även hos andra än Disney, för produkter relaterade till en filmproduktion är väsentliga för finansieringen av en film, speciellt med tanke på barnfilmer. Mainstreamfilmer skapade för stora summor kan i många fall vara en del av en större produktfamilj, som har byggts upp exempelvis runt ett spel, och inte en film.

Försäljningen av filmer inriktade till barn och unga ökas ofta genom att sälja kringprodukter relaterade till en film. Kan du tänka på några sådana filmexempel?

Filmer kan innehålla marknadsföring ofta genom produktplacering. Med produktplacering menas placering av till exempel saker, service och varumärken inom en film eller andra medieprodukter. Om en film, oftast en amerikansk sådan, innehåller ett varumärke, kan man vara ganska säker på att man har betalat en bra summa för produktens synlighet. Produktplacering kan vara både visuellt och retoriskt, och man strävar efter att öka försäljningen och synligheten för produkten i fråga. Exempel på produktplacering är till exempel när filmens hjälte använder tydligt ett visst varumärke, när man kan se olika logotyper på skärmen eller kommersiella varumärken är medvetet placerade ut i filmens värld.

Källa: Elokuvakasvatuksen opas, översättning av Anni Lappalainen