Folk och länder

Flera filmer är placerade i avlägsna länder. Hur förändrar filmer vår förståelse om andra folkgrupper och kulturer? Vilka folkgrupper uppskattas och vilka nervärderas? Hur framkommer dessa attityder, och lockas åskådaren att acceptera dem eller att förhålla sig kritiskt?

En stor del av de filmer vi tittar på kommer från USA. Vilken uppfattning har du fått av detta land å ena sidan genom filmer, å andra sidan tack vare information från andra källor? Vad anser du om beundrar för det Amerika står för? Och vad tycker du om hur andra folkgrupper och kulturer avbildas i amerikanska filmer? Besvarar presentationen dina egna erfarenheter?

Zigenarcharmören (Mustalaishurmaaja 1929)

Genom tiderna har man också i filmer från Finland beskrivit möten med utländska folk. I filmer från den finländska studioeran var man ofta på äventyr utomlands, och väldigt ofta spelades de exotiska utlänningarna av – vilka andra än – finländska skådespelare.

Hur verkar dessa möten med resten av världen från dagens perspektiv? Tror du filmer hjälper till med att överkomma den återkommande känslan av främlingskap med andra kulturer?