Välkommen till Filmstigen!

Film har sina egna etablerade berättartekniker, som kombinerar hela spektrumet hos levande bild. KAVI:s webbtjänst Filmstigen har utvecklats för att fungera som stöd för skolornas filmfostran, och åskådliggör filmberättandet med hjälp av konkreta avgiftsfria filmklipp.

På Filmstigen går vi igenom filmuttryckets grunder och bekantar oss med det audiovisuella berättandets möjligheter. Webbplatsen ger skolorna möjlighet att avgiftsfritt använda filmklipp i den egna undervisningen. Filmklippen kan användas för att visa hur man med hjälp av audiovisuella knep förmedlar känslor och upplevelser till åskådaren. Filmstigen fungerar som stöd för den gemensamma tittarupplevelsen när filmer som man har sett i skolan eller under en skolföreställning behandlas på lektionstid. Man kan även färdas längs Filmstigen utan att titta på film. Stigen förgrenar sig åt två håll: lågstadier och nybörjare har en rutt, medan högstadier och läroanstalter på andra stadiet har en annan.

Elokuvapolun materiaaleissa tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan keinoihin, joilla elokuva välittää katsojalle tunnelmia ja vaikuttaa kokemukseen. Tehtävien avulla voi käsitellä yhteistä katsomiskokemusta eri näkökulmista.

KAVIn julkaisema verkkopalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, ja se tarjoaa elokuvanäytteitä ja -materiaaleja koulujen opetuskäyttöön maksutta. Elokuvapolkua voi käyttää niin taide- ja kulttuurikasvatuksen kuin mediakasvatuksenkin välineenä. Kuvataideopettajat palkitsivat Elokuvapolun taidetekona heti tuoreeltaan vuonna 2013.

Nationella audiovisuella institutet www.kavi.fi
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti www.kavi.fi