Förstigen

Förstigen omfattar kunskaper som beskrivs i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och delvis även nybörjarundervisning. Förstigen bygger främst på korta animationer vars längd, teman och innehåll lämpar sig i vardagen inom småbarnspedagogiken och i kunskapsbeskrivningarna utarbetat av Nylitteracitet. Förstigen utgör grunden för inlärningsstigen inom medieläskunnighet, särskilt audiovisuell läskunnighet, som fortsätter genom hela grundskolan.

Filmens grundtekniker och centrala teman inom filmfostran, såsom emotionella färdigheter, behandlas i sina egna avsnitt. Dessa uppgifter kan användas i samband med alla filmer som finns på Förstigen. Dessutom kan stigen följas genom att göra varje films specifika uppgifter.

Att lära känna medieinnehåll och mediekultur börjar med audiovisuella medier, i synnerhet animerade filmer riktade till barn. Genom uppgifterna utvidgas dock behandlingen bl.a. till barnens egna mediemiljöer och till det innehåll som de känner till.

I de olika delarna av kunskapsbeskrivningarna betonas tolkning, utvärdering samt producering av media, men även emotionell kompetens och interaktion behandlas.