Filmens ljud

ARTIGHETSBLOMMA: AVUND.

Ljud spelar en viktig roll i filmberättandet. Förutom dialog, berättarröst och annat tal har även andra ljud en viktig uppgift när det gäller att förmedla filmens berättelse och budskap samt att skapa stämning och illusion.

Lyssna på ljudvärlden i filmerna på Förstigen, till exempel Artighetsblommas avsnitt Hänsynsfullhet och Avund. Vilka ljud hör ni utöver musik? Fundera på hur ljuden har skapats.

1. Skapa filmljud

För uppgiften behöver ni en apparat som lämpar sig för videoinspelning och som har ett redigeringsprogram (t.ex. iMovie för Apple och KineMaster för Android).

Spela in en egen kort filmscen där ni lägger till ljud i redigeringsprogrammet i efterskott. Bestäm er först vilken scen ni vill filma. Fundera på vilka ljud som kan ingå i scenen. Ge fantasin fria tyglar! Ni kan spela in ljuden själva och därutöver använda färdiga ljudeffekter (många redigeringsprogram har ljudeffekter och musik ni kan välja). Fundera också på vilka ljud ni kan använda för att skapa olika stämningar. Ni kan komma med idéer t.ex. i naturen och prova använda vindens sus. När ni frambringar egna ljud kan ni pröva, på samma sätt som ljuddesigner i riktiga filmer, hur olika material låter. Även din egen kropp är ett bra instrument.

2. Sök ljud i vardagsmiljön

Ditt hem är fyllt av ljud som du kan lyssna på och föreställa dig vad som händer. När ni lyssnar på en diskmaskin som är i gång hör ni många olika ljud. Vilken stämning skulle de passa? Hur många olika knarrande ljud frambringar daghemmets dörrar och fönster? Hur är det med skolans trappor? Låter det likadant på vinden som i källaren? Vilka varningsljud känner ni till? Var ekar det? Undersök er miljö med hjälp av hörseln.

3. Vilka känslor väcker ljudet?

En utgångspunkt för ljudplanering är att fundera på ditt eget förhållande till ljud. Vilka känslor väcker ljuden eller vilka känslor kan de ge uttryck för? Vilka ljud är skrämmande? Någon kan uppleva vindens ljud som skrämmande eller hotfull. För vissa är ljudet av sjövågor lugnande, för andra oroande. Man tycker ofta att sorg låter som gråt, men vad mer kan den låta som? Hur kan kärlek låta?

Lyssna på någon av Förstigens filmer utan bild, t.ex. Pikkuli på dagis eller Var inte rädd, Pikkuli. Hur upplevde ni ljudet utan bild? Vilka känslor och stämningar väckte de?

4. Egen berättelse

Hitta tillsammans på små historier, alla med samma huvudperson. Fundera på hur olika stämningar kan åstadkommas med ljud i filmen. Om huvudpersonen i filmen var en förälskad varg, hur skulle det låta? Hur låter det när vargen är rädd? Hur låter en historia om en sorglig varg? När man planerar belysning utöver bakgrundsljud kan man lätt skapa en stämning som förstärker själva berättelsen.

5. Spela in ljudbilder

Pröva på att inspela ljudbilder med t.ex. en smarttelefon. Ni kan spela in ljudet av andning, snö eller sand under skor, klampande fötter eller frasande tyg. Vad påminner ljuden om? Var kan de höra hemma? Vad händer när man hör vatten som droppar entonigt och dörren som knarrar till? Det är lättare att genomföra om ni koncentrerar er bara på några ljud per bild.

6. Detektivbyrå för ljudmysterier

Detektiver får i uppdrag att utreda ljudbaserade mysterier. Denna lek kräver lite förarbete av vuxna, eftersom ljudmysterier måste inspelas på förhand. Detektiverna får t.ex. följande tips: dörrlåset klickar – toaletten spolas – några springsteg – bilen tutar. Vad har hänt?