Filmens struktur

Käytöskukka: Huomaavaisuus.

Filmen berättar oftast med hjälp av en välbekant struktur: BÖRJAN – MITTPUNKT – SLUT. Den här strukturen är välkänd inte bara i sagor utan även i andra medieberättelser såsom spel. Därför är det bra att lära sig uppfatta berättelsens struktur. Med barn kan man öva detta genom att i en kort animerad film försöka finna berättelsens olika delar. Ni kan välja vilken film som helst i Förstigen eller öva med flera filmer.

BÖRJAN

I början av filmen presenteras filmens huvudpersoner samt var händelserna utspelas. Filmens händelser börjar med ett problem eller en konflikt som huvudpersonen försöker lösa.

Fundera tillsammans:

  • Hur börjar filmen?
  • Vilka personer presenteras i filmens inledning?
  • Hur beskrivs miljön i början av filmen?
  • Finns det ett problem i början? Vilket?

MITTPUNKTEN

I mitten av berättelsen framskrider filmen mot händelsernas höjdpunkt, där det sker något överraskande.

Fundera tillsammans:

  • Vad tycker du är händelsernas höjdpunkt i filmen?
  • Vilka överraskande saker händer i filmen?

SLUTET

Huvudpersonens problem löser sig och berättelsen tar slut. I berättelser för barn övervinner det goda vanligen det onda.

Fundera tillsammans:

  • Hur slutar filmen?
  • Löste man problemet som presenterades i början?

Med hjälp av lappar, lägg fram handlingens olika delar: början, mittpunkten och slutet. Berätta med lapparna vad som händer i början av filmen. Vad händer i mitten eller slutet av filmen?