Filmspecifika uppgifter

Utöver de allmänna uppgifterna har Filmstigen uppgifter som handlar om enskilda filmer. Huvudrollerna i dessa uppgifter spelas av den lilla fågelungen Pikkuli samt griskultingen Hinku och piggsvinsungen Vinku. Pikkuli är en populär serie från 2016 som baserar sig på en barnbok, medan Artighetsblomman är en legendarisk serieklassiker från 1960-talet. Bägge animerade serierna studerar livet genom artighet och emotionella färdigheter.

Metsämarja Aittokoskis Pikkuli-berättelser koncentrerar sig på känslofostran, och episoderna går på djupet med olika känslomässiga teman. Med hjälp av korta filmer kan man behandla frågor som är viktiga för daghemsbarn, men också studera världen i större utsträckning. I den animerade serien finns det ingen dialog, utan personerna kommunicerar med fågelspråk. Abstrakta saker, såsom känslor, drömmar och rädslor, presenteras som bildbubblor, vilket betonar visualitet och visuell kompetens. Animationerna riktar sig till 2–5-åringar.

Heikki Partanens Artighetsblomma-animationer går igenom olika färdigheter som behövs i livet och behandlar olika känslor, såväl negativa som positiva. I varje episod lär sig Hinku och Vinku tillsammans med sina vänner något nytt om hur man borde bete sig och hur man bättre kan beakta andra.

Avsnitten har valts så att innehållet kopplas till utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.