Artighetsblomma: Hänsynsfullhet

NACKEN LÄR SIG ATT ARTIGHET ÄR EN BRA SAK.
 • Vad är en näck? Ta reda på det!
 • Hurdan person är Näcken i filmen?
 • Varför var Storätaren oartig?
 • Hur reagerade Näcken när Storätaren betedde sig illa? Hur kände sig Näcken?
 • På vilket sätt var Hinku och Vinku omtänksamma?
 • Vad lärde sig Storätaren?
 • Hurdana var personerna i filmen?
 • Rita Näcken, Storätaren, Hinku och Vinku och presentera dem för varandra. Rita sedan en person från ert favoritprogram/spel och presentera den för andra.
 • Kände ni Hinku, Vinku och de andra personerna i Artighetsblomman redan från förut?
 • Diskutera vilka program ni tittar på hemma och med vilka apparater.
 • Artighetsblomman har varit bekant för tittarna av Pikku Kakkonen redan i årtionden. Diskutera hemma med era föräldrar om vilka tv-program de såg som småbarn. Minns de till exempel Artighetsblomman? Vilka figurer gillade de? Har ni en gemensam favorit?
 • Tittar ni tillsammans med familjen på filmer eller tv-serier? Ni kan också tillsammans med era föräldrar se Artighetsblomma-animationer på Yle Arenan.