Håll skogen ren!

 

Ekologiska teman behandlas i avsnittet där Pikkuli och hens vänner börjar städa en nerskräpad skog tillsammans.

  • Filmen kan utnyttjas om man vill kombinera teman mediefostran och miljöfostran.

Varför blev Pikkuli arg? Vad gjorde Pikkuli till följd av sin ilska? Ibland kan ilska leda till att man gör något förnuftigt. Hur har ni betett er när ni blev upprörda? När kan upprördheten leda till något gott?

Berätta vilka saker som är viktiga för er i naturen. Hur kan man skydda naturen? Hur tar ni hand om naturen? Hur kan var och en själv påverka sin närmiljö?

Välj några idéer om naturskydd och gör en egen, samhällstillvänd video med hjälp av vuxna. Idéer för videon på finska finns t.ex. på webbplatsen Kaikki kuvaa EDU.