Pikkuli på dagis

 

Pikkuli är på dagis hos familjen Järpe, men den nya platsen gör hen nervös och hen har hemlängtan.

  1. Diskutera vad som hände i filmen. Hur förhöll sig Pikkuli till att vara på dagis utan sina föräldrar? Hurdana var rutinerna på dagiset? Lade ni märke till några bekanta situationer?
  2. Titta på scenen igen (punkt 03:14) och diskutera vad som hände. Hur läser man en saga i filmen? Vilka erfarenheter har ni av att lyssna på sagor? Vilka är era favoritsagor?
  3. Hitta på er egen berättelse med sagotering. Berättelsen kan senare utnyttjas till exempel vid animering.