Öva emotionella färdigheter

Undersök känslor i filmer!

Pikkuli på dagis

Välj en film på Förstigen som ni tittar på tillsammans. Studera känslor hos personerna i filmen: vilka känslor upplevde de, hur ni kände igen känslorna. Diskutera sedan tillsammans era egna känslor: hurdana känslor väckte filmen hos er?

  1. Spela in känslor

Ni behöver en apparat som lämpar sig för videoinspelning, t.ex. smarttelefon eller pekplatta. Lista de känslor ni hittade i filmen ni såg och de känslor som den väckte.  Spela sedan in känslorna så att varje barn uttrycker en känsla. Varje känsla ska ha en kort video där barnet kan framföra känslan med miner, gester osv.

2. Känslobildgåta

Titta tillsammans på bilderna och fundera på vilken min motsvarar vilken känsla. Ni kan också kombinera musik och andra ljud med bilderna. Vilken slags musik och vilka ljud passar ihop med varje känsla?

3. Leta fram mediekänslor

Gå igenom olika medieinnehåll i tidningar, böcker eller internet och leta efter bilder som tydligt visar hur en person känner, t.ex. ett skrattande barn, en ledsen vuxen, en skrämd hund. Studera bilderna. Fundera över varför personen på bilden är ledsen eller glad, vad som hänt hen, vart hen är på väg, om hen har vänner, var hens vänner är, vad hen ska göra härnäst, om hen ska träffa någon, vad de kunde prata om osv. Uppfinn avslutningsvis en berättelse om bilderna i små grupper och berätta den för andra.

Komplettera följande meningar:

Jag blir glad när…
Jag blir rädd om…
Jag blir arg när…
Jag blir ledsen om…
Jag blir trött när…
Jag blir upprörd om…
Jag blir lycklig när…

Diskutera tillsammans om ni har känt dessa känslor när ni har använt medieapparater eller tittat på medieinnehåll. Om ni har, fundera på när ni har känt dem.