Reklamfilm

Med hjälp av reklamfilmer kan man diskutera hur reklamer påverkar och fundera på hurdan reklam barn möter i olika mediemiljöer. Diskutera skillnaden mellan att vilja ha, att behöva och att köpa.

Titta på en av reklamerna nedan och diskutera:

 • Vad är det som annonseras här? Vad händer i reklamen?
 • Vem är reklamen riktad till? Varför har man gjort den här reklamen?
 • Vilka färger fanns det i reklamen?
 • Vem är reklamerna nedan avsedda för? Vad går hem hos dig i reklamerna?
 • De här reklamerna är gamla. Hur skiljer de sig från reklam som du själv sett på tv?
Parsinneula, Fazerin mainospala (1950).

Stoppnålen, Fazers reklambit (1950) 3ʹ. Manuskript och filmfotograf Felix Forsman, uppläsare Rauha Rentola.

 • Fazers reklam från 1950 baserar sig på H.C. Andersens saga om den högmodiga stoppnålen. Känner ni till sagan om stoppnålen?
 • Leta upp sagan och läs den tillsammans. Skiljer sig sagan och reklamfilmen från varandra? Hur förvandlas sagan till reklam?
 • Diskutera: Hur vet man att den här är en reklam? Vad är det som annonseras här?
 • Välj en saga ni alla vet och planera en illustration för den, t.ex. genom att rita eller måla. Om ni vill, kan ni spela in er egen saga.

Maltdrycken Batman (1967)

 • Diskutera: Vad är det som annonseras här?
 • Känner ni igen personen i reklamen? Vilka bekanta figurer har ni sett i reklamer?
 • Hur identifierar man den här filmen som reklam?
 • Hur påverkar Batman-drycken pojken i reklamen? Är reklamen sann?

Kippari-tuggummi (1956) 1′. Regissör Harry Lewing, filmfotograf Niilo Heino. Suomi-Filmi Ab.

 • Vilken slags reklam för godis har ni sett?
 • Vilken slags reklam skulle ni själv göra?
 • Hitta tillsammans på en tjänst eller produkt som ni planerar en reklam för. Ni kan göra egna reklamer i grupper och visa dem för varandra i form av en pjäs.