Info

Välkommen till Filmstigen!

Filmstigen är Nationella audiovisuella institutets webbtjänst för skolor, läroanstalter, lärare och filmfostrare. Den stöder arbetet för film- och konstfostran genom att erbjuda gratis filmklipp för undervisningsbruk. Med hjälp av filmklippen kan man åskådliggöra filmens grundtekniker och diskutera hur man med hjälp av audiovisuella medel förmedlar stämningar, känslor och erfarenheter till publiken. Filmstigen ger även en introduktion till den finländska filmens historia och dess gestalter, eftersom filmklippen är tagna ur filmer producerade av Suomi-Filmi och Suomen Filmiteollisuus, två centrala finländska filmstudion vars filmernas rättigheter KAVI äger. Exempel på filmer som ingår är En rik flicka (1939), Sången från gränden (1948), Kalle Träskalle och Stumpen i snömannens spår (1954) samt Mysteriet Rygseck (1960). Filmstigen inkluderar även nyare filmer, exempelvisRisto Rappare (2008) och Iris (2011).

Filmklippen kan användas fritt – utan inloggning!

På Filmstigen kan man även titta på hela filmer, t.ex. klassikern Mysteriet Rygseck (1960), som har älskats av både publiken och kritikerna, och den stora finska krigsfilmen Okänd soldat (1955).

Orientering på Filmstigen

Filmstigen förgrenar sig i två stigar: den nedre stigen, som är avsedd för lågstadieelever, och den övre stigen, som är avsedd för högstadier och läroanstalter på andra stadiet. Den nedre stigen kan mycket väl användas även i övningar med högre årskurser. Filmklippen och uppgifterna i anknytning till dessa är indelade enligt tema, till exempel klippning, karaktärer etc. Mer ingående tips om användning av Filmstigen i undervisningen finns under fliken ”Tips till läraren”.

Utgivare: Nationella audiovisuella institutet www.kavi.fi
I samarbete med Skolbio www.koulukino.fi och Suomen elokuvakontakti

Filmstigens redaktion:

Professor Henry Bacon (Helsingfors universitet), forskare Kimmo Laine (Åbo universitet), producent Marjo Kovanen (Skolbio), biträdande direktör Kirsi Raitaranta och planerare Anna Möttölä (Nationella audiovisuella institutet). Avsnittet Kortfilm har producerats av Roi Ruuskanen (Suomen elokuvakontakti).

Vi tar gärna emot respons från användarna! Den kan skickas till koulut@kavi.fi.