Filmernas åldersgränser

Filmklippen som används på Filmstigen är till största delen tillåtna för alla, även om alla filmer i sin helhet inte är det. För F7-filmklipp har åldersgränsen angetts separat.

I förteckningen nedan finns åldersgränserna för alla filmer som används på Filmstigen. Mer information om åldersgränserna finns på webbplatsen ikarajat.fi.

De nya åldersgränsmärkningarna: