Filmkamraten och nordiska filmer

Filmkamraten är ett svenskspråkigt webbaserat arbetsredskap för dig som är lärare och vill använda film i undervisningen.

Filmkamraten är ett projekt som har utvecklats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf med understöd från undervisnings- och kulturministeriet.

Att använda Filmkamraten är enkelt. Vi hjälper dig att välja film, beställa film och ordna en visning, antingen i skolan eller på biografen. Efter filmen hjälper våra filmkamrater, Dick Idman och Neppe Pettersson, dig att behandla i filmen i klassen. Och allt sker med några enkla knapptryck på adressen www.filmkamraten.fi.

Filmkamraten är ett lätt och roligt hjälpmedel som både lärare och elever har stor glädje och nytta av. Filmkamraten innehåller sammanlagt nio filmer för alla stadier: lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Kom ihåg att Filmkamraten också kan användas inom ramen för svenskundervisningen i finskspråkiga skolor.

För att komma igång ska du börja med att registrera dig på startsidan. Då får du genast användarnamn och lösenord per e-post och kan börja använda dig av Filmkamraten. Det är gratis att använda sig av Filmkamratens undervisningsmaterial.

Den både av barn och vuxna omtyckta filmen Iris, (regissör Ulrika Bengts, 2011) som utspelar sig på 1890 -talets Åland, är en av de filmer som Filmkamraten erbjuder material till.