Titta på filmer

På Filmstigen kan man titta på inhemska klassiker, nyare kortfilmer, experimentella filmer och videokonst, dokumentärer och reklamfilmer. Skolornas filmveckas program samt Inhemska klassikerserier har sina egna helheter. Alla filmer för småbarnspedagogik finns på Förstigen.

Filmernas läromedel stöds av filmstigar som riktar sig till olika åldersgrupper. Till exempel i delen Genre på Den övre stigen finns rikligt med material bl.a. för behandling av reklam- och kortfilmer. Där finns också klipp av inhemska propagandafilmer.

I delen Extrauppgifter finns bl.a. olika filmfostrares tips om filmuppgifter.

För långfilmer finns dessutom läromedel av Skolbio och Ihmefilmi.

Det behövs ingen identifikation för att titta på filmer av Suomi-Filmi eller Suomen Filmiteollisuus. Identifikationen behövs endast för filmerna En kotte under ryggen, Harens år, Snödrottningen, Iris och If I Ruled, och den beställs till e-post på en filmspecifik blankett.

Fler filmer som ni kan titta fritt finns i KAVIs tjänster Elonet och Levande minne. I Levande minne finns också material till stöd för skolarbetet.