Sidostigen

Sidostigen kan du finna material och tilläggsuppgifter som stöd för filmundervisningen i klassen. Med uppgifterna kan du introducera eleverna till ämnet eller en viss film innan visningen, eller fördjupa den kunskap ni redan har. På Sidostigen kan ni inom kort bekanta er ytterligare med filmberättande, finna sätt att iaktta er omgivning samt bekantar er med filmskapande, t.ex. planering av ljud, manusskrivande och skapande av rollfigurer.

Den svenska sidan av Sidostigen innehåller bland annat information om projektet
Konsttestarna – Taidetestaajat.