Musik och film

Den tidiga stumfilmen hade ingen komponerad musik, utan de stycken som spelades valdes ur färdiga musiklistor. Musikframföranden varierade i och med att biograferna hade olika möjligheter att spela musik. Vissa biografer hade stor orkester, men i de flesta fall var det frågan om en liten grupp musiker som spelade till filmen.

I mindre biografer ansvarade en person för musiken som spelades exempelvis via en grammofon, med dragspel eller piano. Dessutom kunde biograferna ha olika typer av material eller redskap tillgängliga för att skapa tramp eller foley, dvs. filmljud till rörliga bilder.

Biografen Orion inledde sin verksamhet 1928, endast några år innan ljudfilmen fann sin väg till Finlands biografer. Under de första åren ackompanjerades stumfilmerna av en levande orkester och till Orions ordinarie personal hörde åtta stycken musiker.

Även Charlie Chaplins stumfilmer ackompanjerades av en orkester, och när filmen äntligen fick ljud komponerade Chaplin själv musik till sina filmer.