Uppgifter efter filmen

Fundera på er upplevelse vid stumfilmskonserten.

Vilka stumfilmer har ni sett innan? Vilka av Chaplins filmer känner ni till? Vilka teman eller berättelser associerar ni med Chaplin och hans filmer?
Vad kommer ni bäst ihåg från konserten?

Gå igenom Filmstigens ljud- och musikuppgifter om ni inte bekantat er med dem innan visningen.

Filmberättandets tekniker

Hur skapar Chaplin spänningen i filmen?
Hur påverkar det filmupplevelsen att åskådaren vet mer om den pågående situationen än huvudpersonen själv? Hur lyckas man med det?

Med detta i tankarna kan ni fundera på klippning, bildvinklar och kamerarörelser:

Bildvinklar

Klippning

Kamerarörelser

Komedi och underhållning

1. Kan man med komedier också behandla allvarliga ämnen? Lyckas Chaplin framföra allvarliga ämnen i filmen Emigranten? Hur?
2. Hur nödvändiga tror du komedier är under svåra tider, exempelvis under krigstid eller depression? Hur skulle du beskriva tiden som skildras i filmen?