Uppgifter innan filmen

Hur bidrar musiken till stämningen?

Fundera i grupper hur musik kan skapa stämning. Vilken typ av musik är glad eller sorglig?
Kan man beskriva musik med ord?

Leta reda på a) romantisk musik, b) spänningsfylld musik, c) västernmusik. Är ni överens om känslan som musiken skapar?

Vilket instrument kopplar ni ihop med a) glad b) sorglig c) skrämmande stämning?

Hur påverkar musiken filmberättandet?

Varför tror du vissa scener i filmer inte har någon musik alls?
Vad tror du tystnadens dramaturgi betyder?
Ni kan fundera på detta med hjälp av filmklippet ”Musik och ljud nr. 2”

Fundera hur musik används under avgörande vändningar i handlingen och hur musiken påverkar dessa stunder.

Musikuppgifter och filmklipp på Filmstigen:

a) Musik och ljud nr. 1
b) Musik och ljud nr. 2
c) Musikuppgift: Sången från gränden
d) Musikuppgift: En rik flicka
e) Ljudvärlden
Fundera i grupper på scenerna ovan – hur tror ni musiken är vald?

Hur påverkar den valda musiken scenens händelser och stämning?

Hur förändras scenen i fråga om bakgrundsmusiken vore

a) lätt farsmusik
b) skräckmusik
c) ljudeffekter

Ordlista

slapstick: överdriven komik med fysiska händelser
gag: visuella skämt, t.ex. att slinta på bananskal.
stunt: farliga knep som ofta utförs av en stuntman eller stuntkvinna som ersätter skådespelaren. En stunt kräver specialeffekter och mycket förberedelse.