Yläpolku

Yläpolku tukee Uusien lukutaitojen osaamisen kuvausten medialukutaidon kokonaisuutta monipuolisesti. Elokuvapolun havainnollistavien esimerkkien ja tehtävien kautta syvennetään ymmärrystä mediateksteistä sekä audiovisuaalisen kerronnan ja vaikuttamisen keinoista. Elokuvapolulla tarkastellaan elokuvan kuvaan ja ääneen perustuvaa kerrontatekniikkaa lukuisilla esimerkeillä elävöittäen. Elokuvan kielen monipuolinen ymmärtäminen tukee myös omaa luovien mediasisältöjen tuottamista. Tutustuminen Elokuvapolulla erilaisiin elokuvasisältöihin ja audiovisuaaliseen kulttuuriperintöön laajentaa ymmärrystä mediakulttuurista sekä tukee oman mediasuhteen rakentumista ja pohtimista.

Miten elokuva kertoo

Lukuisia jännäreitä ohjannut Alfred Hitchcock totesi joskus, että elokuva on elämää, josta tylsät kohdat on leikattu pois. Aika rohkea yleistys, mutta siihen sisältyy tärkeä oivallus: elokuvan tekijät valikoivat aineksia todellisesta elämästä tarkoituksenaan tuottaa naurua, jännitystä, myötätuntoa tai oivalluksia elämästä. On kiinnostavaa perehtyä niihin keinoihin, joilla meitä johdatellaan kokemaan suuria tunteita ja omaksumaan tiettyjä käsityksiä maailmasta. Parhaimmillaan voimme oppia elokuvasta, oppia näkemään maailman, elämän, ihmissuhteet, jopa oman itsemme ja omat mahdollisuutemme paljon rikkaampina kuin mitä ihan vain arkikokemuksen perusteella.

Elokuvaohjaaja Matti Kassila on arvioinut, että elokuvan tekemisestä suurin osa on käsikirjoittamista. Elävästä elämästä tai tutuista tarinoista otetut ainekset muokataan käsikirjoitusvaiheessa kokonaisuudeksi. Draaman keinojen avulla pyritään herättämän katsojan mielenkiinto, ylläpitämään sitä läpi erilaisten tapahtumankäänteiden, herättämään tunteita ja viemään tarina vaikuttavaan loppuun. Elokuvan tekijät työstävät käsikirjoituksen paperilta valkokankaalle tuoden mukaan omat kokemuksensa ja käsityksensä maailmasta. Parhaimmillaan syntyy elämänmakuista elokuvaa, joka koskettaa syvästi.

Elokuva on paljon muutakin kuin audiovisuaalisin kerrontakeinoin valkokankaalle projisoitava tarina. Se kantaa mukanaan taidemuotonsa koko historiaa, ajassa muuttuvia asenteita, erilaisia lajityyppejä, tähtijärjestelmää ja tuotantokoneistoa.

Yläpolku on suunnattu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.