Analysointitehtävänä Komisario Palmun erehdys

Taustatiedot

Komisario Palmun erehdys (ikäraja 7) on alun perin  Mika Waltarin kirjoittama vuonna 1940 ilmestynyt salapoliisiromaani. Matti Kassila ohjasi romaanin pohjalta samannimisen elokuvan vuonna 1960. Elokuva on vuosikymmenten ollut suomalaisten suosikkielokuva. Vuonna 2012 elokuvakriitikot valitsivat sen kaikkien ”Kaikkien aikojen kotimaiseksi elokuvaksi”. Lue elokuvasta, sen tekijöistä ja taustoista lisää Elonetistä.

Tässä osiossa paneudutaan Komisario Palmun erehdyksen analysointiin. Tehtävä on tarkoitettu koko elokuvan katsoneille (katso elokuva Elokuvapolulla täältä). Muistinvirkitykseksi esimerkkielokuvaa avataan lyhyin elokuvanäyttein.

Käykää analysointitehtävän lopuksi läpi seuraavat kysymykset:

 • Mitä elokuvakerronnan keinoja ohjaaja Matti Kassila käyttää luodessaan jännitystä ja kauhun tunnelmaa?
 • Pohtikaa miten elokuvan tarinaa kerrotaan takaumien kautta. Miten paljon siinä itse asiassa liikutaan reaaliajassa?
 • Vaikuttaako monella aikatasolla liikkuva rakenne hankalalta ja jos niin miksi/miksi ei?

Alkukohtaus (otokseen Senaatintorista saakka)

 • Millä kuvan ja äänen keinoilla elokuva johdattaa tunnelmaan?
 • Millaisia odotuksia alkukohtauksesta syntyy?
 • Minkälaisia käsityksiä eri henkilöistä syntyy?

Sankarimme astuu kuvaan (Rygseckin taloon sisään astumiseen saakka)

 • Millaisia kohtauksessa näkyvät miehet ovat ja millainen on heidän suhteensa?
 • Miten katsojaa ohjataan suhtautumaan eri henkilöihin?
 • Miltä vaikuttavat jaksossa esitetyt näkemykset Bruno Rygseckistä ja hänen kuolemastaan?
 • Mitä yksityiskohtia panit merkille, joiden merkitys ei ole heti selvä?

Tarkkaile tällaisia seikkoja läpi elokuvan.

Poliisit saapuvat Rygseckin taloon (esikuulustelu puhelinsoittoon saakka)

 • Miten tuodaan esiin eri henkilöiden suhtautuminen toisiinsa?
  – poliisit ja talonväki
  – talonväki keskenään
  – poliisit keskenään
 • Miten nuo toisiinsa suhtautumiset vaikuttavat henkilöistä muodostuvaan kuvaan?
 • Miten jakso jäsentyy ajallisesti?

Poliisit aloittavat tutkinnan (siihen saakka kunnes poliisit ensi kerran poistuvat talosta)

 • Miten ylläpidetään tuntua arvoituksellisuudesta?
 • Millaisia käsityksiä ja epäilyksiä alkaa syntyä eri henkilöistä?
 • Miten luodaan vaikutelmaa eri poliisien kyvykkyydestä?
 • Miten  kaikki tämä vaikuttaa elokuvan tunnelmien kehittelyyn?
 • Miten juoni, tunnelmat ja huumori rakentuvat eri henkilöiden tietämyksen rajallisuuden varaan?
 • Miten musiikin käyttö vaikuttaa tunnelmaan ja siihen, millaisia käsityksiä henkilöistä syntyy?

Uusia näkökulmia nousee esille (ravintolaan siirtymiseen saakka)

 • Mitä kaikkea yllättäviä asioita tässä jaksossa tulee esille?
 • Miten kissa kytkeytyy tarinan, teemojen  ja tunnelmien kehittelyyn?
 • Millaisia juonifunktioita Butlerilla on?
 • Mistä kaikesta tunnistaa sen, milloin liikutaan takaumassa?
 • Millaisilla keinoilla osoitetaan kertovan henkilön näkökulma?

Tutkinta virallisesti keskeytyksissä

 • Jakson synnyttämät vaikutelmat?
 • Mikä on jakson juonellinen merkitys?
 • Kuinka ylläpidetään tuntua arvoituksellisuudesta – samalla kun lisää asioita tulee esille?
 • Mikä on Kokin musiikkinumeron tehtävä elokuvan kokonaisuudessa?
 • Kuinka poliisilaitokselle saapuminen on kuvattu?
 • Millä tavalla jakson tapahtumat vaikuttavat poliisien välisiin suhteisiin?

Tutkinta käynnistyy (virallisesti) uudestaan

(Elokuvan ikäraja 7)

 • Kuinka  Alli Rygseckin kuolema on kuvattu?
 • Kuinka ylläpidetään vaikutelmaa eri poliisien kyvykkyydestä?
 • Millainen vaikutelma syntyy Airi Rykämöstä?
 • Millainen vaikutelma syntyy insinööri Vaarasta ja hänen pyrkimyksistään?
 • Millainen vaikutelma syntyy vanhasta Amalia Rygseckistä ja hänen pyrkimyksistään?

Yhä uusia näkökulmia (Batlerin katoamiseen saakka)

 • Mihin  pyrkii johtaja Gunnar Rygseck kertoessaan Palmulle käsityksensä Brunosta?
 • Miten Gunnar Rygseckin ja  Palmun välinen dynamiikka toimii?
 • Millä perusteella katsojalle välittyvä käsitys insinööri Vaaran syyllisyydestä vaihtelee?
 • Mitä ilmoitus Batlerin katoamisesta voisi tarkoittaa?

Palmun – ja muiden – juonet

 • Mihin Palmu pyrkii lähettäessään apulaisensa Toivon lähettämään viestejä?
 • Mitä kaikkea oikein on tekeillä?
 • Miksi Palmu hermostuu kun kuulee, että Toivo ei ole tavannut neiti Vannetta?
 • Mikä saa neiti Vanteen varuilleen?

Loppuratkaisu

 • Miten saadaan aikaan dramaattinen loppuhuipentuma?
 • Miltä vaikuttaa Palmun selitys tapahtumien kulusta?
 • Saavatko elokuvan kaikki arvoitukselliset juonenkäänteet lopussa selityksen?
 • Miten saadaan aikaan loppusulkeuma?