Elokuva ja arvot

Elokuva käsittelee monia elämän keskeisiä kysymyksiä. Samalla se heijastaa tekijöidensä ja oman aikansa arvomaailmaa.
Valitkaa joku viimeksi näkemistänne elokuvista ja pohtikaa sen arvomaailmaa.

 • Miten arvot välittyvät elokuvan henkilöhahmojen kautta?
 • Millaisia arvomaailmaan liittyviä ajatuksia elokuvassa esitetään?
 • Miten niitä käsitellään ja miten ne välitetään katsojalle?
 • Millaisena näyttäytyy miehisyys, millaisena naisellisuus, millaisina lasten ja aikuisten väliset suhteet?
 • Miten kuvataan eri etnisiin ryhmiin tai uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä tapoineen ja tottumuksineen?
 • Entä homoseksuaalisuus tai muut poikkeamat vallitsevista normeista ja enemmistön omaamista käsityksistä?
 • Suvaitaanko erilaisuutta?
Ihmiset suviyössä (1948)

Lue lisää Ihmiset suviyössä -elokuvan nuoresta Nokiasta.

Elokuvat voivat tarjota vahvoja samaistumisen kohteita. Toisinaan hahmot voivat olla esikuvallisia, toisinaan taas varoittavia esimerkkejä

 • Millaisia nuo esimerkit ovat ja kuinka hyvin ne vastaavat todellista elämää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia?
 • Aiheuttavatko esimerkiksi elokuvan kauneusarvot katsojassa paineita ulkonäön suhteen?

Usein elokuvan tarinaa kuljettavat sankarin vastuut ja velvollisuudet. Perusasetelmat ovat tuttuja arkitodellisuudesta, vaikka ne saattavat sijoittua meille kaukaisiin ympäristöihin – tai jopa fantasiamaailmoihin.

 • Kykeneekö tarinan sankari tai hänen avustajansa täyttämään velvollisuutensa?
 • Millaisiin ihanteisiin nuo velvollisuudet liittyvät?
 • Vastaavatko ne omia käsityksiäsi?

Eräs keskeinen kysymys on se millaisena vallitseva yhteisöllinen järjestys näyttäytyy.

 • Tarjoaako se mahdollisuuden hyvään elämään vai onko se rajoittava ja alistava?
 • Näitä kysymyksiä voidaan tarkastella niin koko yhteiskunnan kuin eri yhteisöjen tasolla. Esitetäänkö elokuvassa vallitseva järjestys myönteisessä vai kielteisessä valossa?
 • Vastaavatko arvot ja asenteet omiasi?
 • Lukemattomissa elokuvissa väkivaltaan turvautuminen esitetään tietyissä tilanteissa oikeutettuna, milloin?
 • Pitäisitkö itse väkivaltaan turvautumista oikeutettuna näissä tilanteissa?

Tutustu aiheeseen myös Koulukinon oppimateriaalien avulla:

Leijonasydän
Muutoksii
12 Years a Slave
Kummisetäni thaimorsian
Prinsessa
American Vagabond