Elokuva ja markkinointi

Elokuva on taidetta, mutta se on myös viihdettä ja teollisuutta. Elokuvan tekemiseen tarvitaan rahaa ja siksi elokuvan rahoittaminen ja markkinointi on keskeinen osa elokuvan tekoa ja elokuvakulttuuria. Kaupallisuus on osaltaan vaikuttanut elokuvan tähtikulttuuriin ja lajityyppien kehitykseen, jotka ovat olleet keskeisiä elokuvan markkinoinnissa jo varhain.

Valtavirtaelokuvia voidaan ajatella myytävinä tuotteina. Tuoteperheiden luominen elokuvan ympärille ja osittain myös elokuvan monimediaalisuus on osa kaupallista elokuvakulttuuria.

  • Pohtikaa elokuvan kaupallisuutta.
  • Onko kaupallisuus ristiriidassa taiteellisuuden kanssa?

Ehkäpä kaikkein näkyvimmin elokuvansa on tuotteistanut Disney, jonka hahmot ovat osa monen lapsen leikkiä. Oheistuotteita valmistetaan toki muissakin kuin Disney-tuotannoissa, sillä ne ovat tärkeitä elokuvan rahoitukselle, erityisesti lastenelokuvan kohdalla. Isolla rahalla tehdyt valtavirtaelokuvat voivat usein myös olla osa suurempaa tuoteperhettä, joka on voinut rakentua elokuvan sijaan vaikkapa pelin ympärille.

  • Useiden lapsille ja nuorille suunnattujen elokuvien myyntiä lisätään oheismateriaalien myynnillä.
  • Mitä tällaisia elokuvia tulee mieleesi?

Elokuvat sisältävät mainontaa usein tuotesijoittelun (product placement) muodossa. Tuotesijoittelulla tarkoitetaan tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen ynnä muiden sijoittelua elokuviin ja muihin mediatuotteisiin. Jos elokuvassa, varsinkin amerikkalaisessa, on esillä jokin tuotemerkki, sen näkyvyydestä on melko varmasti maksettu jotakin.

Tuotesijoittelulla, joka voi olla visuaalista tai sanallista, pyritään edistämään tuotteen tai palvelun näkyvyyttä ja myyntiä. Tuotesijoittelusta on kyse esimerkiksi, kun elokuvan sankari käyttää näkyvästi merkkituotteita, logot ovat valkokankaalla esillä tai kaupalliset tuotemerkit on tietoisesti sijoitettu osaksi elokuvan maailmaa

Lähteena, mm. Elokuvakasvatuksen opas.