Elokuva ja muut taiteet

Elokuva on kautta historiansa ottanut ideoita ja malleja muista taiteista. Kirjallisuus, teatteri ja sarjakuvat ovat tarjonneet ehtymättömän varaston henkilöitä ja tarinoita elokuvasovituksia varten. Oletko nähnyt kirjan pohjalta tehdyn elokuvan? Mitkä asiat henkilöissä, tarinoissa tai tilanteissa ovat muuttuneet? Ovatko muutokset olleet mielestäsi onnistuneita? Miten lukemis- ja katsomiskokemus ovat eronneet toisistaan?

Useimmissa elokuvissa käytetään musiikkia.

  • Miten erityyppiset musiikit vaikuttavat katsomiskokemukseen?
  • Miten musiikki osallistuu tarinan henkilöiden ja tilanteiden hahmottamiseen?
  • Entä kun musiikki tai sen tekijät ovat entuudestaan tuttuja?

Katso esimerkkitehtäviä:
Musiikki ja äänimaailma
Musiikkitehtävä Rikas tyttö
Musiikkitehtävä Laitakaupungin laulu
Tuntematon sotilas kirjasta kohtaukseksi

Elokuvan yleisilmeeseen vaikuttavat monet muut visuaalisen kulttuurin lajit, kuten arkkitehtuuri ja muoti. Yleisilmettä voivat innoittaa myös kuvataiteet, sarjakuvat ja mainokset. Esimerkiksi lavastus ja puvustus ohjaavat ratkaisevalla tavalla sitä, millaisia vaikutelmia elokuvasta ja sen henkilöistä syntyy.

  • Mitä henkilön ulkoasu hänestä kertoo?
  • Millaisia asenteita se paljastaa?
  • Visuaalisilla keinoilla voidaan luoda elokuvaan myös fantasiaa. Millä tavoin elokuvassa voidaan luoda mielikuvituksellisia elementtejä?