Käännekohdat ja huipentumat

Klassisessa kerronnassa tarina pyritään kertomaan mahdollisimman tiiviisti ja vaikuttavasti. Ajoitus on tärkeää: niin hauskojen kuin jännittävienkin hetkien on seurattava toisiaan sellaisessa tempossa, että katsojan kiinnostus pysyy yllä. Välissä on kuitenkin oltava suvantokohtia, joista sitten voidaan edetä kohti uusia huipentumia.

Tarina etenee, kun henkilöt pyrkivät erilaisiin päämääriin. He saattavat tehdä yhteistyötä päämäärän saavuttamiseksi tai heidän välilleen voi syntyä ristiriitoja.

Elokuvat ovat usein jaksotettavissa käännekohtien perusteella seuraavasti:

  1. Henkilöiden ja tilanteen esittely sekä päämäärien asettaminen tai keskeisen arvoituksen määrittely
  2. Yritykset saavuttaa päämäärä tai ratkaista arvoitus eivät onnistu ja johtavat uusiin ongelmiin
  3. Päämäärän asettelussa tai keinojen käytössä tapahtuu ratkaiseva muutos, ehkä saadaan uusia apureita tai tärkeää tietoa asioista
  4. Päämäärä saavutetaan ja keskeiset ongelmat tai arvoitukset ratkaistaan.

Takaumat ja vuorottelu useamman tarinanlinjan välillä saattavat tehdä rakenteesta huomattavasti monimutkaisemman.

Katso kaikki näytteet ja vastaa sen jälkeen alla oleviin kysymyksiin!

Katso näyte (Hilmanpäivät)

Katso näyte (Hilmanpäivät)

Katso näyte (Hilmanpäivät)

Näissä Hilmanpäivien näytteissä kertojan ääni kommentoi tapahtumia ja käännekohtia.

  • Millaisen sävyn käännekohdat saavat?
  • Mihin elokuvan vaiheeseen oletat kohtausten sijoittuvan?

Katso koko elokuva Elonetissä: Hilmanpäivät